inductieve statistiek

Bij de inductieve of inferentiële statistiek (ook wel generaliserende statistiek genoemd), generaliseren we onze onderzoeksresultaten naar onderzoekseenheden (personen, gebouwen, machines, literpakken melk of wat dan ook onderzocht moge zijn) die  niet door ons onderzocht zijn. Bij de conventionele (‘klassieke’ of frequentistische) statistiek gaat het dan om statistische schattings- en toetsingstechnieken, bij de Bayesiaanse statistiek berust de generalisatie op de zogeheten ‘posterior’ kansverdeling.

De beschikbaarheid van statistische software als JASP, SPSS, Excel, R, SAS, Minitab enz. is enerzijds een zegen, anderzijds bestaat het gevaar dat deze vorm van statistiek op een ondoordachte manier gebruikt wordt (leidend tot ‘mechanically applied statistical rituals’). De theoretische grondslag van de de inductieve statistiek is tamelijk ingewikkeld.