cursusmateriaal

Sinds kort bied ik geen cursussen meer aan maar de informatie en het cursusmateriaal dat op deze site te vinden is kan van belang zijn voor

  • 1) HBO-studenten die iets willen weten over enkele belangrijke theoretische aspecten van het vak statistiek
  • 2) Beroepsbeoefenaren, op welk gebied dan ook, die in hun werk met statistiek te maken krijgen en zich daarop willen oriënteren
  • 3) Een ieder die geïnteresseerd is in de inhoud van het vak statistiek (op hoofd lijnen) vanwege de belangrijke rol die statistisch redeneren op velerlei gebied speelt (medisch, rechtspraak,wetenschap, klimaat, ….enz)
  • 4) HBO-studenten die (bepaalde onderdelen van) hun wiskundekennis willen testen
  • 5) Beroepsbeoefenaren en studenten die belangstelling hebben voor Bayesiaanse (inductieve) data-analyses (‘Bayesian inference’)