oriëntatie op statistiek

Bij de Senioren Academie in Groningen geef ik een cursus ‘Hoe statistiek onze kijk op wetenschap, mens en wereld veranderd heeft’. Voor informatie over de inhoud van de cursus, zie de najaarsgids van de Senioren Academie op www.hovoseniorenacademie.nl, pag. 10.

Sheets van de colleges:

Alledaagse dingen vanuit statistisch perspectief college 1 op 27-10-2016 definitief

Alledaagse dingen vanuit statistisch perspectief college 2 op 3-11-2016 def.

Alledaagse dingen vanuit statistisch perspectief college 3 op 10-11-2016 def

Alledaagse dingen vanuit statistisch perspectief college 4 op 17-11-2016 def

Kritisch omgaan met kwantitatieve informatie college 1 op 2-2-2017

Bijlage 3 voor 2-2-2017

Verder geef ik lezingen en gastcolleges over bijvoorbeeld de betekenis van het begrip evidence based en over de aard, de mogelijkheden én de beperkingen van statistisch redeneren in relatie tot empirisch onderzoek. Zo heb ik, ter illustratie, in februari 2016 een lezing gegeven bij Verslavingszorg Noord Nederland voor een gezelschap van therapeuten, psychologen, psychiaters en verslavingsartsen onder de titel ‘Paradigma’s en wetenschappelijk onderzoek’.