statistische software

Om statistiek toe te passen in de context van een specifieke onderzoeksvraag hebben we een aantal zaken nodig:
a) de data
b) een statistisch model dat o.a. een of meer kansverdelingen bevat en dat de data in verband brengt met de parameter(s) waarin we geïnteresseerd zijn
c) een methode (gangbaar/frequentistisch resp. Bayesiaans) die bepaalt wat voor soort berekeningen (p-waarde resp. posterior kansverdeling etc.) uitgevoerd moeten worden

Voor het uitvoeren van statistische berekeningen beschikken we over statistische software zoals SPSS, Excel, SAS, Minitab, etc. Maar ook op het gebied van beschikbare software is een ontwikkeling gaande, namelijk van standaardpakketten waarvoor licenties moeten worden aangeschaft naar freeware, opensource omgevingen zoals R en JASP waarmee vrijwel alle statistische operaties kunnen worden uitgevoerd. Momenteel kunnen universiteiten en hogescholen dus veel geld besparen door van deze voorzieningen gebruik te maken.

Bijzonder aan JASP is dat dit programma zowel frequentistische als Bayesiaanse calculaties kan uitvoeren. Bovendien biedt JASP de mogelijkheid om assumption checks te doen zoals bijvoorbeeld bij de  Independent samples t test te toetsen op de Normality van de onderliggende populatieverdeling en op (on)gelijke populatievarianties met betrekking tot de afhankelijk variabele. Dit noodzaakt studenten om te controleren of wel aan bepaalde de voorwaarden/aannames voor een significantietoets is voldaan. Daarnaast kan er meteen gecorrigeerd worden voor Missing values.

 

internetadressen:

 

Te downloaden via de link https://jasp-stats.org/ waar ook een instructievideo te vinden is.

Te downloaden via de link https://www.r-project.org/. In deze map zijn handleidingen en inleidingen te vinden.
Zie bijv.
http://rtutorialseries.blogspot.nl/2009/10/r-tutorial-series-introduction-to-r_11.html

Introduction to R:

Part one:

https://www.youtube.com/watch?v=d7NAxOBxvDU

Part two:

https://www.youtube.com/watch?v=6bOeYFMZpHw

Excel 2010 Statistics:

https://www.youtube.com/watch?v=4AZ8G_MqyiM

Introduction to SPSS :

Part one:

https://www.youtube.com/watch?v=ADDR3_Ng5CA

zie ook:

http://www.how2stats.net/p/home.html

Part two:

https://www.youtube.com/watch?v=4CWeHF3Mn00