de keuze van een passende significantietoets

Ondanks de recent door de American Psychological Association (APA) geformuleerde kanttekeningen zal de significantietoets de komende jaren waarschijnlijk nog vaak gebruikt worden en dus blijft de vraag: welke toets past het beste bij mijn onderzoek? van belang.

 

Choosing which statistical test to use

https://www.youtube.com/watch?v=rulIUAN0U3w

Zie ook de volgende samenvatting:

Hypothesis Testing – Basic Concepts and Summary