soorten steekproeven

De kwaliteit van de data, en daarmee de draagwijdte van de onderzoeksconclusies, hangt mede af van de wijze waarop de steekproef tot stand gekomen is.

 

Sampling: Simple random, convenience, systematic, cluster, stratified

https://www.youtube.com/watch?v=be9e-Q-jC-0