meetniveau van de data

Bij kwantitatief onderzoek hebben we te maken met numerieke data. De betekenis en het informatiegehalte van getallen hangen echter af van het niveau waarop de data gemeten zijn. Het meetniveau van de data is een van de factoren die bepalen welke statistische techniek geschikt is.

 

Types of Data: Nominal, Ordinal, Interval/ratio

https://www.youtube.com/watch?v=hZxnzfnt5v8

Nominal, ordinal, interval and ratio data: How to remember the differences

https://www.youtube.com/watch?v=LPHYPXBK_ks