home

Statistiek gaat over getallen, zogenoemde numerieke data. Deze getallen krijgen betekenis, worden ‘meaningful numbers’, wanneer ze in een bepaalde context geplaatst worden. Statistiek gaat namelijk ook over de werkelijkheid waarin we leven en statistiek kan ons begrip van die werkelijkheid verrijken. Tegelijkertijd is het oppassen geblazen met statistiek, je kunt gemakkelijk uitglijden en uitspraken als There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics (Benjamin Disraeli/Mark Twain) en een boektitel als How to lie with statistics (Darrell Huff, 1954) duiden daar ook op. Denk in dit verband ook aan het incorrecte gebruik van statistiek en kansrekening in de rechtszaken tegen Sally Clark (1999-2003) en Lucia de Berk (2003-2010), met voor de betrokkenen verstrekkende en dramatische gevolgen.
Statistiek betreft de onzekerheid die inherent is aan onze kennis over de werkelijkheid en is zelfs primair gericht op het kwantificeren van die onzekerheid. Om die reden speelt het kansbegrip en de bijbehorende kans- of waarschijnlijkheidsrekening een belangrijke rol bij statistische redeneringen. En denken in termen van kansen kan ook knap lastig zijn, ze druisen nogal eens tegen de menselijke intuïtie in.
Statistiek en kansrekening spelen een grote rol op allerlei gebieden van onze samenleving, we kunnen er simpelweg niet omheen. Of het nu gaat om geneeskunde, rechtspraak, aardbevingen, klimaat, economie, natuurkunde, onze levensverwachting of wat dan ook, uitspraken  en redeneringen op al die gebieden zijn doortrokken van statistiek en kansrekening.
De statistische theorie die momenteel nog op grote schaal wordt toegepast, de zogeheten ‘frequentistische statistiek’, wordt echter in toenemende mate bekritiseerd, en het alternatief, de Bayesiaanse statistiek,  wint steeds meer terrein (zie ook onder Statistiek – Inductieve statistiek – Significantietoets en p-waarde).
Tenslotte dienen nieuwe ontwikkelingen zich aan, begrippen als Big Data, e-Science en Data Mining zouden wel eens een nieuw paradigma voor kwantitatief onderzoek kunnen inluiden en daarmee ons begrip van de werkelijkheid kunnen veranderen.

Genoeg reden om stil te staan bij het vak statistiek: wat is de aard van een statistische redenering, wat voor soort uitspraken worden gedaan en op grond waarvan, waarom wordt de rol van statistiek nogal eens overschat en welke ontwikkelingen doen zich momenteel voor?

Op deze site vind je vooral informatie over de inhoud van het vak statistiek (met inbegrip van kansrekening) en voorbeelden van de belangrijke plaats die het tegenwoordig inneemt in ons denken over en ons omgaan met de realiteit van alledag.

Mijn naam is Rob Flohr.

Tot mijn pensionering in 2015 heb ik ongeveer 40 jaar in het onderwijs gewerkt, de laatste 20 jaar als docent statistiek, wiskunde en wetenschapsfilosofie in het hoger beroepsonderwijs, met name voor studenten die na het behalen van hun HBO-bachelor diploma wilden doorstromen naar een universitaire masterstudie (HBO-schakeljaar). De laatste jaren van mijn werk in het HBO ging mijn belangstelling vooral uit naar toepassingen van Bayesiaanse statistiek en naar de historische en filosofische aspecten van statistisch redeneren. Anno 2017/2018 richt ik me vooral op de manier waarop het begrip kans en de inductieve statistiek een rol spelen in zowel de wetenschap als in het dagelijks leven (met speciale aandacht voor de medische sector, zie bijvoorbeeld de rubriek ‘Actueel’ op deze website), en de vergissingen en de verwarring die hier het gevolg van kunnen zijn.

Ik ben afgestudeerd in economie (Tilburg 1972, cum laude, MSc) en in filosofie (Groningen 2002, MA) en daarnaast heb ik een tweedegraads lerarenopleiding wiskunde afgerond (Groningen 1990, HBO/BEd).